Idretten i Mykland

mykland.webs.com

Agderposten 17.09.99

Lokalt  

Rivingen av Nygårds-
bakken er i full gang
nygaard1.jpg (20107 bytes)
Av: KATARINE BERGREM
ARENDAL: Nå er Nygårdsbakken i Arendal historie. I går startet rivingen av den berømte hoppbakken. Hensynet til barna i området kom foran bevaring.
Nygårdsbakken er den eneste gjenværende hoppbakken av dem som ble godkjent for kvalifisering til vinter-OL i Oslo i 1952. De to andre, Granåsen i Trondheim, og Midtstubakken i Oslo, er for lengst revet.

En av hoppbakkens nærmeste naboer så helst at Norges høyeste trekonstruksjon, var blitt bevart.

Trist
- Det er trist. Nygårdsbakken er jo et fint sjømerke. Men når kommunen bare lar hoppbakken forfalle, er det er jo greit at de fjerner den, sier en av naboene, som vil være anonym.

- Sist gang det var hopprenn i Nygårdsbakken, var for13 år siden. Nå bør kommunen bygge en akebakke og en hoppbakke i miniatyr. Alt ligger jo til rette, og eiendommen eies av kommunen.

Politikerne i Arendal vendte det døve øret til både fylkesantikvar og Nygårdsbakkens venner. Tre anleggsmaskiner har arbeidet med å rive det 32 meter høye stokkestilaset. Kommunens ønske om å slippe utgifter til vedlikehold, er herved innfridd.

- Burde bevares
Nygårdsbakkens venner hevder anlegget er fri for råte og burde bevares.

- Arendal Idrettsråd sa seg villig til å påta seg ansvaret for igangsetting og fremtidig vedlikehold av bakken. De tilbød kommunen 135.000 kroner for å la den stå. Kommunen kunne spare flere hundre tusen kroner i forhold til rivningskostnadene, sier en av ildsjelen, Karl Sigurd Fredriksen til Dagbladet.

Han mener bakken kunne ha stått i 50 år til.
Men kriserammede Arendal kommune vil heller bruke om lag 550.000 kroner for å få hoppbakken fjernet.

- Skimiljøet på Sørlandet er blitt lite og snevert. Toppledelsen i kommunen har ikke vurdert det kulturhistoriske opp mot andre hensyn. Selvfølgelig er vi skuffet over at våre tanker ikke blir tatt alvorlig. Vi mener vernemyndigheten burde brukt hardere skytts og gått inn for total fredning. At skikretsen ikke ville gå inn på den kulturhistoriske verdien, er skuffende, sier Fredriksen.

Copyright © 1999 Agderposten AS. All rights reserved.
Ansvarlig redaktør: Stein Gauslaa
Prosjektleder internett: Lars-Erik Høiskar
Adresse: Østregate 3, Postboks 8, 4801 Arendal.
Telefon: 37 00 37 00, Telefax redaksjonen: 37 00 37 17