Idretten i Mykland

mykland.webs.com

Det første kretsrennet på Risdal

Risdal Skiklubb hadde årvisse skirenn og var svært aktiv i 30-åra.  Den første hoppbakken ved Leite blei åpna i 1929, men verkeleg fart på sakene blei det ikkje før klubben melde seg inn i Aust-Agder Skikrets i 1933. 

Peter Usterud.  Formann og drivkraft i Risdal Skiklubb frå starten i 1928 til 1945. 
Bildet er henta frå jubileumsboka "Mykland Skogeigarlag 75 år, 1917-1992".

 
Nervene var nok i høgspenn då det første offisielle kretsrennet på Risdal gjekk 25.og 26.mars 1933.  Klubben hadde lagt ned mye arbeid i preparering av bakke og løype.

Formann Peter Usterud sende ein utfyllande rapport frå rennet til skikretsen.  Her er den interessante rapporten, som blei gjengitt i kretsens protokoll:  

Den 25. og 26.mars afholdt Risdal Skiklub sit første officielle skirend.  Til langrennet lørdag var anmeldt 6 deltagere men bare 4 startede, alle fra Risdal. 

Løipen: Start paa Risdal jorde, herfra mod vest langs og paa elven 2 kilometer saa mot syd til Eikeland 2 km i jævnt stigende med lidt smaakuppering, herfra op Eikelandskleven en stræktning paa 100-150 meter, saa mod sydøst over flatfjeldterrain og Heddetjærn 2 km, herfra mod øst udfor heiene til Svyre (???) tjærn 2 km, saa mod nord og øst over myrer og smaa aaser til Stene 2 km og derfra nordvest til vest op kleivene og ned svagt udfor paa Risdal jorde 3 km.  Tilsammen 13 km i flatemaal udtaget paa kort 1/10.000.  

Da her er en forskjel paa høieste og laveste punkt paa ca 250 meter regner vi os berrettiget til at regne med et tillæg paa 20 % og faar saaledes en løipe paa 15 km.  Pent veir og solskin.  Tiderne blev

     No. 1 Olav Frigstad        1.08.23

       "  2 Martin Nordli         1.09.19

Til hoprendet havde vi nedlagt et efter vore forhold svært arbeide.  Bakken var haard, ja, tildels is i nedslaget.  Jeg gik derfor til kraftig ragning med jernrive (tænkte først paa harv).  Vi havde ca -8 grader om natten og varmt om dagen.  Hver eftermiddag de 3 sidste dage fik jeg frem en haug under hoppet og lod solen gjøre den mør og kram, hvorefter jeg raged rundt udover undafrendet et løst lag 2 à 3 tommer jevnt over det hele, dette lod jeg fryse til om natten og traakkede det neste morgen.  Paa denne maade fik vi et godt lag som samtidig havde fæstet sig. 

Lørdag ragde vi bakken forsigtig, traakede godt og stængte bakken.  Jeg nævner dette saa udførlig, da jeg tror denne maade var særlig heldig under de temperaturforholde vi havde.  Som eksempel kan nævnes, at der blev foretaget 72 hop, uden at der blev brugt saameget som en rive i nedslaget samtidig som løberne sagde, at de den hele tid havde støt og godt nedslag.  Færsnes, "Grane",  sagde at han aldrig staaet i en bedre bearbeidet bakke. 

Dette er ikke skryt, men kun et udslag av vor glæde over et vellykket rend.  Vi var svært nervøse for at vor start ikke skulle blive god.  Lørdag havde vi 20 mand og 2 hester i bakken og kjørte 80 store las sne paa sletten for at jevne denne ud, da den var meget medtaget av solen.

Til hoprendet var anmeldt 32 deltagere, 4 blev efteranmeldt, i alt 36 - 5 gik ud saa der startede 31.  Rendet begyndte passer kl. 14 og var trods en god pause afviklet før kl. 15. Desværre havde vi et uheld idet en "Granegut" under et fald paa sletten var saa uheldig at faa haanden under sig og brak venstre underarm.  Dette var et rent uheld og kan ikke tilskrives bakke eller arrangement.

Veiret var straalende, og alle var fornøiet.  Desværre blev der liten tid til instruktion men den der blev hørte jeg bare lovord om.  Der var endel løbere fra Vegusdal som tilskuere, og igaar hørte jeg, at de skulde gaa igang med lag derborte.

Det heder om afgiften for rennet, jeg forstaar det er, hvad der staar i aarbogen 5 % af biletindtægten.  Vi solgte programmer, som bilet kr 0.50 for voksne og kr 0.25 for barn.  Nogen nøiagtig opgave over biletsalget har vi ikke, men det var 50 til 60 kroner saa jeg sender beløbet kr 3.00 (5 % af kr 60).  De andre indtegter var lidt tilavere (?) af kontingenten salg af mad og kaffe, og en utlodning af gaver, kage o.s.v., det er sligt vi maa gjøre penge paa. 

Vi har tænkt at anvende det meste av overskuddet paa bakken.  Der maa foretages en sænkning af kulen paa ca 1.50 meter, og flyttes en elektrisk ledning, naar da hoppet trekkes 8 à 9 meter tilbage vil man kunne hoppe 45 meter og faa godt nedslag.  Der blev under rendet kun benyttet reduceret fart og dog hoppede man 34 meter staaende.  Jeg nævnte dette for dommerne, som begge udtalte at de troede dette vilde være et heldig arrangement. 

Med det samme: Er der nogen penge at faa af Kredsen eller Norges Skiforbund til dette?  Foruden frivillig arbeide med bakken - der beløber sig til ca kr 200 - har bakken kostet os ligesaa meget i kontante penge, hertil har man faaet alle træmaterialerne frit af mig, men nu kan jeg ikke mer.  Bakken har man leiet paa 5 aar for kr 5.00 pr. aar.  Disse penge kræver jeg ind, men anvender dem efterpaa til en eller anden forbedring av bakken. 

Jeg haaber at kredsstyret forstaar at her arbeides og ofres meget for denne sport heroppe, naar man betænker at kredsen ikke har mer end 100 stemmeberettigede mennesker.  Lovene har vi nu forandret overensstemmende med Aust-Agder Distriktlag for Idretts ønske og skal blive Dem tilsendt snarest mulig. 

Premieliste:

Klasse I over 20 aar
1. Gunnar Kile, Risdal                  141.2
2. Olav Frigstad, "                      139.-
3. Thorleif Olstad, Dølemo            126.3
4. Arne Vaagsnes, Grane              125.8

Klasse II under 20 aar
1. Gunnar Hørsdal, Grane             138.-
2. Nils Baasland, Dølemo               137.4
3. Trygve Usterud, Risdal              135.2
4. Kristian Skarmyr, Dølemo          132.1
5. Meidel Brekke, Grane                130.5
6. Tore Sørensen, Grane              130.2
7. Jon Kile, Risdal                        126.5 

Langrend
1. Olav Frigstad                       1.08.23
2. Martin Nordli                        1.09.19