Idretten i Mykland

mykland.webs.com

Om meg / kontakt

Eg heiter Vidar Aas, f. 1962, utflytta myklending busett i Arendal.  Arbeider i kulturnettverket i Arendal kommune.

Dette arbeidet er gjort på fritida og har gått i rykk og napp.  Eg starta i 1988 med historia om Hynnekleiv Arbeideridrettslag i 1930-åra.  Min grandonkel Ola Knutsen fortalde om dette laget då eg var liten og eg hadde lyst til å finne ut meir. 

Dessverre fans det ingen protokoller.  Mest alle dei som var med i laget var anleggsarbeidarar som hadde flytta frå bygda etter kvart som arbeidet med Sørlandsbanen skreid fram og andre var døde.  Derfor har det gått med uttallege timar til å leite gjennom gamle avisårganger, spesielt Tiden.  Seinare har aktiviteten blitt utvida til å gjelde alle idrettslaga i Mykland.

Eg tar gjerne mot kommentarer, ris, ros og tips til innhaldet på sidene!

Kontakt Vidar Aas, tlf 489 94 625, e-post vidaas@gmail.com.